C/ García Lorca, 32. Sabadell+34 93 727 42 43info@air-confortvalles.comLunes - Viernes 8:00 - 18:00
  • ca
  • es

5 DE DESEMBRE DE 2015 I… SENSE NOVETAT

Post 10 de 20

Dissabte passat va expirar el termini per a la realització de la primera Auditoria Energètica obligatòria, o la implantació d’un Sistema de Gestió de l’Energia Certificat, a les empreses de més de 250 treballadors o amb una facturació superior als 50 milions d’euros, tal com estableix la Directiva Europea 2012/27/UE de 25 d’Octubre.

El paradoxal de la questió és que el Govern únicament ha complert la seva obligació de transposar-la a l’ordenament jurídic espanyol pel que fa a les sancions i obligacions ( Reial Decret LLei 8/2014 articles 80 i 82 ), sense haber desenvolupat la normativa pel que fa a les pròpies Auditories Energètiques, a la promoció de l’Eficiència Energètica, ni a l’acreditació dels proveïdors de serveis i auditors energètics.

Aquest incompliment per part de l’Estat, a més a més de representar una oportunitat perduda per millorar la competitivitat de les nostres empreses en relació a les dels països que “hagin fet els deures”, comportarà sancions econòmiques per part de la Comissió Europea que ens afectaran a tots com a ciutadans.

Vista la manca d’acció per part dels nostres governants fins el moment, no cal esperar-la en aquestes properes dates. Toca esperar al resultat de les eleccions i la formació d’un nou Govern, “confiant” en la seva voluntat i compromís amb la millora de l’Eficiència Energètica…

This article was written by angel

Menu